Anaokulunun Önemi

Çocukların gelişim süreci açısından 3-6 yaş çok önemlidir. Çocukların kendini geliştire bildiği ve yaşamı boyunca edineceği davranışların şekillendiği en önemli dönem bu yaş aralığıdır. Çocukların özgüvenli, girişimci, sosyal bireyler olma yolu anaokulu eğitimden geçer.

Yapılan araştırmalar ve uygulanan testlerle, anaokulu eğitimi almış çocukların, yetişkinlik dönemindeki başarı düzeylerinin yüksek olduğu ispatlanmıştır.

Anaokulu eğitimi almış çocukların;

İlköğretime Geçişi Kolaylaşır

Anaokulunda verilen eğitim, çocuğun ilköğretime geçişini daha kolay hale getirir. Eğitim sürecinde, psiko-motor gelişimini destekleyen faaliyetler sayesinde, çocuğun okulda okuma ve yazma öğrenmesi daha hızlı olur.

Sosyal İnsan Olurlar

Eğitim hayatına başlayacak çocuklar için önemli basamak anaokulu eğitimidir. Asosyal, yaşıtlarından kopuk, izole bir yaşam yerine, kendi yaşıtı olan arkadaşları ile etkileşim halinde olur. Yetişkin hayatındaki dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kurabilmeyi ve sosyal insan olmayı öğrenir.

Özbakım Becerileri Gelişir

Anne-babalar genellikle çocuklarını büyütürken, çocuğunun öz bakım becerilerinin kazandırılması aşamasında zorlanırlar. Anaokulu eğitimi alan çocuklar ise vücudu temiz tutma, diş sağlığı, kendi yemeğini yemesi ve diğer tüm öz bakım becerilerini ve sağlıklı beslenme bilincini daha kolay kazanır.

Düzenli Yaşama Alışırlar

Ev içerisinde düzenli bir yaşamı olmayan çocuklar, anaokulu ile düzenli bir yaşama alışır. Okula gidiş ve dönüş zamanı belli olan çocuklar, bu zamanlamaya göre belirli saatlerde kalkar ve belirli saatlerde yatar. Dış dünya ile daha fazla iletişime geçeceği için, daha düzenli bir yaşama anaokulu sayesinde kolayca adapte olur.

Spor Alışkanlığı Kazanırlar

Ev içerisinde yeterince fiziksel aktivite yapamayan çocuklar, düzensiz bir yaşam tarzıyla büyümekte. Ancak anaokuluna giden çocuklar, kendi yaşıtlarıyla gerçekleştirdikleri fiziksel aktivitelerle, spor alışkanlığını kazanıp sağlıklı büyüme fırsatını yakalıyor.

Kişiliği Olumlu Şekillenir

Çocuklar tıpkı bir hamur gibidir. Yetişkin dönemindeki kişilikleri çocukken şekillenir. Anaokulu eğitimi sayesinde çocuklar; sorumluluk almayı, kurallara uymayı, sabretmeyi, özgüven geliştirmeyi, yaratıcı olmayı, akıl yürütmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı, karşılaştığı problemleri etkin şekilde nasıl çözeceğini, grup olarak hareket etmeyi ve kendini ifade edebilmeyi öğrenir.

Gelişim Süreci Yakından Takip Edilir

Anaokulunda düzenli aralıklarla uygulanan testler ve gözlemlerle, çocuklar yakından takip edilir. Bu sayede gelişim süreçleri düzenli olarak izlenir. Ayrıca okul içi etkinliklere katılım, sanat etkinliklerindeki gelişim süreçleri de göz önüne alınarak, çocukların ilgi alanları ve yetenekleri ortaya çıkartılır. Tüm bu süreçler sayesinde, çocuğunuzun olumlu ve geliştirilmesi gereken özellikleri daha çabuk fark edilir.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram